Jaso 110g na záclony

Jaso 110g na záclony
Prací prostředek na záclony a stálobarevné prádlo, odstraňuje šedivý a nažloutlý nádech...
Více informací
33,4 Kč 27,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001490VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20
  • prací prostředek na záclony a stálobarevné prádlo
  • odstraňuje šedivý a nažloutlý nádech
  • je určený pro praní syntetických, barevných záclon a stálobarevného prádla v automatických pračkách

JASO

JASO prací prostředek určený pro praní syntetických a bavlněných záclon a stálobarevných textilií. Je vhodný pro praní v automatických pračkách. Účinné prací složky zbavují záclony a textilie špíny, prachu, mastnoty, skvrn od nikotinu a zažloutlé barvy způsobené slunečním zářením.

Náš tip: Pro konečnou úpravu doporučujeme záclony mírně naškrobit syntetickým škrobem SYNTAMYL.

Doporučené dávkování:

Obsah sáčku (110 g) postačí na jedno praní v automatických pračkách (4 - 5 kg prádla). Na předpírku a namáčení použijte ½ obsahu sáčku na 10 litrů vody.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

 

Signální slovo: Varování.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu výrobku:

5 - 15 % aniontové tenzidy, 5 - 15 % zeolity, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % citran sodný, karboxymethylcelulóza, opticky zjasňující prostředek, enzym, vonné látky: HEXYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

UFI: 4H80-407R-T000-AX7X.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení