SANYTOL Dezinfekční mýdlo hydratující Professional Aloe Vera&Zelený čaj 5l

SANYTOL Dezinfekční mýdlo hydratující Professional Aloe Vera&Zelený čaj 5l
Obsahuje Aloe vera & zelený čaj -pro hydrataci a jemnou péči
Více informací
445,3 Kč 368,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód206920VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení1

Dezinfikují a odstraňují 99.9% bakteriía virů.

Nevysušuje, respektuje pokožku

Dermatologicky testováno

Bez parabenů, ftalátů

Pro každodenní použití

 

Obsahuje Aloe vera & zelený čaj -pro hydrataci a jemnou péči

Hypoalergenní -složení napomáhá snižovat vznik alergií

 

Dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)

Virucidní proti viru Influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min).

 

Kromě jiného odstraňuje : E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky(H1N1), Staphylococusaureus, Herpes Simplex typ1, SARs-CoV-2

Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.

Obsahuje: biocidní účinná látka (PT1/AL) Benalkonium chlorid 9500 mg/kg

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Biocidní přípravek

GHS07

Signální slovo: Varování

 

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Žíravost/dráždivost pro kůži Neklasifikováno

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  H319

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3  H412

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Obsahuje: Biocidní aktivních látek (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95%.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení