Stříbřenka 100g - Nespalitelný hliníkový nátěr

Stříbřenka 100g - Nespalitelný hliníkový nátěr
nespalitelný hliníkový nátěr
Více informací
46,9 Kč 38,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód207313VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení20

Slouží k nátěrům kamen, topných těles a kouřových rour. Po zaschnutí a vypálení vznikne světlý, stříbřitě šedý matný povlak. Stříbřenka je nehořlavá a netoxická.

Návod k použití:

Před upotřebením Stříbřenku dobře promíchejte a stejnoměrně štětcem natírejte na teplá, prachu, mastnoty a rzi zbavená kamna, kouřové roury, topná tělesa apod. V případě potřeby nátěr po zaschnutí opakujte.

 

 

 

První pomoc: Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. VAROVÁNÍ Přípravek obsahuje křemičitan sodný H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení