Stříbřenka 100g-Nespalitelný hliníkový nátěr

Stříbřenka 100g-Nespalitelný hliníkový nátěr
Výprodej
Nespalitelný hliníkový nátěr
Více informací
46,9 Kč 38,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód207313VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení20

Slouží k nátěrům kamen, topných těles a kouřových rour. Po zaschnutí a vypálení vznikne světlý, stříbřitě šedý matný povlak. Stříbřenka je nehořlavá a netoxická.

Návod k použití:

Před upotřebením Stříbřenku dobře promíchejte a stejnoměrně štětcem natírejte na teplá, prachu, mastnoty a rzi zbavená kamna, kouřové roury, topná tělesa apod. V případě potřeby nátěr po zaschnutí opakujte.

 

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení