CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Welldone Fine 5v1 na nádobí 40ks, tablety do myčky Lemon fresh

Welldone Fine 5v1 na nádobí 40ks, tablety do myčky Lemon fresh
Odstraňují staré usazené nečistoty z nádobí, zajistí tak dokonalý lesk a čistotu.
Více informací
183,8 Kč 151,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód210115VýrobceATET s.r.o.Počet ks v balení10

Funkce tablety:

1. čištění: odstraňuje skvrny, mastnotu, usazeniny z čaje a kávy, odolné nečistoty

2. zanechává nádobí křišťálově zářivé

3. ochrana myčky nádobí

4. zanechává svěží vůni

5. ochrana před tvorbou vodního kamene

 

VýrobceATET s.r.o.

Piktogram nebezpečnosti:

GHS05  Nebezpečí

Tato směs je klasifikována jako nebezpečná v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Definice produktu: směs

Klasifikace: Eye Dam. 1

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce:

P301 + P311 PŘI POŽITÍ:Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P401 Skladujte: chladném a suchém místě

Nebezpečné složky: Peruhličitan sodný, C10-16 alkoholy, ethoxylované Na-silikátu

Složení podle nařízení ES o detergentech č. 648/2004: > 30% fosfátů, 5-15% kyslíku na bázi bělícího činidla, a méně než 5% z neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxylátů.

Obsahuje enzymy (subtilisin, α-amylázy) a vůně (D-limonen)

Dodatečné údaje na štítku:

EUH208: Obsahuje subtilisin, α-amylázy

Může vyvolat alergickou reakci.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení