Lavax prací prostředek s lanolinem Black 1l

Lavax prací prostředek Black 1 l
prací prostředek se speciální recepturou s obsahem lanolinu, účinný i při nízkých teplotách
Více informací
65,6 Kč 54,2 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód002097VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Koncentrovaný prací prostředek na tmavé a černé prádlo, se speciálně vytvořenou recepturou s obsahem lanolinu. Účinný i při nízkých teplotách praní.

Prádlo nepředpírejte a nenamáčejte. Na skvrny a silně znečištěná místa naneste Lavax Black nezředěný, vložte do pračky, dávkujte podle tabulky. Doporučujeme prát černé a barevné prádlo naruby, omezíte tím jeho případné mechanické opotřebení. Vhodný pro všechny druhy praček i pro ruční praní. Dodržujte vždy pokyny výrobce textilie, zejména doporučené teploty. Není vhodný na vlnu a hedvábí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): : Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli, dodecylbenzensulfonát sodný, Amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N,N-bis (hydroxyethyl). Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Doplňující informace EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Lanolín, parfum, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení