Lavax Sport prací prostředek na funkční prádlo 400ml

Lavax Sport prací prostředek na funkční prádlo 400ml
na sportovní a funkční prádlo, membránové oblečení, elasten, syntetická a přírodní vlákna, mikrovlákno
Více informací
73,4 Kč 60,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód203664VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Koncentrovaný prací prostředek na sportovní a funkční prádlo. Vhodný pro prodyšné funkční oblečení, membránové oblečení, elastan, syntetická a přírodní vlákna, mikrovlákna a smíšené tkaniny.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem

P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P510 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate; Alkohol, C12-C16, ethoxylovaný; D-glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosid

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl Cinnamal, Linalool, Subtilisin, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení