CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Lavax Sport prací prostředek na funkční prádlo 400ml

Lavax Sport prací prostředek na funkční prádlo 400ml
na sportovní a funkční prádlo, membránové oblečení, elasten, syntetická a přírodní vlákna, mikrovlákno
Více informací
61,8 Kč 51,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód203664VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Koncentrovaný prací prostředek na sportovní a funkční prádlo. Vhodný pro prodyšné funkční oblečení, membránové oblečení, elastan, syntetická a přírodní vlákna, mikrovlákna a smíšené tkaniny.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem

P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P510 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate; Alkohol, C12-C16, ethoxylovaný; D-glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosid

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Složení: 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl Cinnamal, Linalool, Subtilisin, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP)

Skin Irrit 2, H315

Eye Dam 1, H318

Další nebezpečnost

Směs není klasifikována jako PBT nebo PvB.

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení