Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR

Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR
Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR
Obrázek 2-Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR
Čistič nábytku s umělými povrchy, dveří, rámů, parapetů apod.
Více informací
47,8 Kč 39,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001527VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení12

Čistič nábytku s umělými povrchy, dveří, rámů, parapetů apod.

Účinně odstraňuje prach, nečistotu i mastné skvrny. Povrch nevysušuje, ale vytváří na něm ochranný film, díky kterému je další údržba a odstraňování nečistot snazší. Nábytek oživuje, pomáhá zachovat jeho přirozený vzhled a zanechává svěží vůni levandule.

Není vhodný pro nábytek s vysokým leskem.

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo

Výstražný symbol:

Varování

Celková klasifikace směsi: Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Nebezpečné účinky na zdraví: Není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví

Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí.

Fyzikálně-chemické účinky: Je klasifikována jako hořlavá kapalina kategorie 3

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Kód třídy a kategorie nebezpečnosti;kódy standardních vět o nebezpečnosti:

Flam. Liq. 3; H226

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňující údaje na štítku

Složky podle 648/2004/EC:

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR
Obrázek 2-Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR Obrázek 2-Colormat 500ml čistič nábytku Levandule MR
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení