Jar dezinfekční odmašťovací prostředek ve spreji 750ml

Obrázek
Odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku (dle EN1276 a EN13697) Vhodný pro povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami Rychlé, jednoduché...
Více informací
89,5 Kč 74,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód201508VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení6
 • Odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku (dle EN1276 a EN13697)
 • Vhodný pro povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami
 • Rychlé, jednoduché a ekonomické použití
 • Bez parfému a bez chlóru
 • Velmi oblíbený v profesionálních kuchyních
Popis produktu

Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 odmašťuje a dezinfikuje v jednom kroku a tím šetří váš čas, námahu a peníze. Je vhodný na čištění, odmaštění a dezinfekci pracovních povrchů v kuchyni včetně povrchů, které přicházejí do styku s potravinami. Velmi účinný je také na umývání kuchyňských spotřebičů a vybavení. Bezpečné použití na většinu umývatelných povrchů jako nerezová ocel, smalt, keramika, mramor. Neparfémovaný, bezbarvý a bez obsahu bělidla. Dezinfikuje v souladu s evropskými normami: EN 1276 a EN13697. Po použití je nutné plochu omýt pitnou vodou. Biocidní (dezinfekční) prostředky používejte zodpovědně dle návodu k použití.

 

Použití:

 • Odmašťování a dezinfekce pracovních ploch v kuchyni, včetně ploch, které přicházejí do styku s potravinami
 • Odmašťování a dezinfekce přístrojů a vybavení kuchyně (např. sporáky, mikrovlnné trouby, nářezáky, úložné prostory, lednice, nástroje atd.)

 

Omezení použití:

 • Zabraňte dlouhodobému kontaktu s malovanými, leštěnými anebo lakovaným povrchy a linoleem
 • Nepoužívejte neředěné na hliník a modrý kámen
 • V případě pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše
 • Po použití je nutné plochu omýt pitnou vodou

 

 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : Signální slovo (CLP) : Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P260 - Nevdechujte aerosoly. P501 - Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.
Popis