AVA Soda krystalická 300g Hlubna na změkčování vody

AVA Soda krystalická 300g Hlubna na změkčování vody
AVA Soda krystalická 300g Hlubna na změkčování vody
Obrázek 2 - Soda na změkčování vody 300g Hlubna
Na namáčení prádla a pro ochranu praček před tvorbou usazenin
Více informací
19,4 Kč 16,0 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001226VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení30

Na namáčení prádla a pro ochranu praček před tvorbou usazenin.

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo

 

Signální slovo Varování

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Soda se používá stejně jako soda krystalická na změkčování vody a na namáčení znečištěných oděvů., je však téměř 3x vydatnější. Obsah tohoto balení odpovídá zhruba 1 kg sody krystalické. Dávkování závisí na tvrdosti vody. Pro změkčení středně tvrdé vody postačí dávka 2,5 g sody do 10 litrů vody. Pokud má roztok sody. Pokud má roztok sody sloužit pro namáčení a odmašťovcí lázně, je potřeba dávkovat 20-25 g na 10 litrů vody. Soda má ve styku s vlhkou pokožkou a sliznicemi dráždivé účinky. Stejné účinky mají i jeji roztoky. při práci proto používejte PVC nebo gumové rukavice, nejzte, nepijte a nekuřte. po práci a před jídlem je nutno omýt dokonale pokožku teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

AVA Soda krystalická 300g Hlubna na změkčování vodyAVA Soda krystalická 300g Hlubna na změkčování vody
Obrázek 2 - Soda na změkčování vody 300g HlubnaObrázek 2 - Soda na změkčování vody 300g Hlubna
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení