Luxon soda krystalická 1kg

Luxon soda krystalická 1kg
 Luxon Soda krystalická přípravek na změkčení vody k namáčení 1 kg přípravek na změkčení vody k namáčení velmi znečištěných oděvů (montérky) přidáním...
Více informací
33,8 Kč 27,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001212VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení13
 • přípravek na změkčení vody
 • k namáčení velmi znečištěných oděvů (montérky)
 • přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku
 • používá se i k proplachování pivních trubek, úpravu pH vody v bazénu

LUXON krystalická soda lehce a rychle rozpustná

 • na změkčování vody
 • na namáčení silně znečištěných oděvů (pracovní oděvy, montérky apod.)
 • vhodná do automatických praček
 • zvyšuje účinnost pracího prášku
 • zabraňuje usazování vodního kamene
 • vhodná na proplachování pivních trubek
 • na úpravu pH v bazénech

Luxon krystalová voda:

Číslo CAS:                                  6132-02-1.

Číslo ES:                                     612-116-4.

Dávkování:

Namáčení: 60 - 80 gramů na 10 litrů vody.

Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g na 10 l vody.

Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g na 10 l vody.

Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Složení:

uhličitan sodný dekahydrát (ES 612-116-4)

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace látky podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: uhličitan sodný dekahydrát (ES 612-116-4).

Složení výrobku: Uhličitan sodný dekahydrát. Chemický vzorec: Na2CO3.10H2O. Molární hmotnost: 286,14 g/mol.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení