Soda 300g Důbrava na změkčení vody

Soda 300g Důbrava na změkčení vody
Práškový prostředek na změkčení vody
Více informací
21,2 Kč 17,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001249VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení15

- Změkčuje vodu a rozpouští špínu
- Zabraňuje vzniku a usazování vodního kamene
- Nepoužívat na změkčení vody před praním jemného prádla.

 

Výstražný symbol: GHS07

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečí

H319 Způsobuje vážné podráždění oči.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecné:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P264 Po manipulaci důkladně omýt ruce.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:

P305 /351/338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 /313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P301/P330/P331- PO POŽITÍ. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P501 Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

 

VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení