CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Jar Sensitive 450ml Tea tree, na nádobí

Jar Sensitive 450ml Tea tree, na nádobí
Účinné složení Jaru si snadno poradí s mastnotou a vše bude čisté, aniž byste museli vyvíjet velké úsilí...
Více informací
43,2 Kč 35,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001185VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení21

Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Sensitive má čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám.

Vlastnosti:

  • 2v1: tvrdý k mastnotě, šetrný k rukám
  • Účinné složení Jaru si poradí s mastnotou a vše budete mít bez námahy čisté
  • Jar je vysoce koncentrovaný, takže jedna jediná kapka vydrží dlouho a umyje spoustu nádobí
  • Účinné odstraňování mastnoty, spousta aktivní a dlouhotrvající pěny

 

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém (Limonene).

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Další nebezpečnost: informace nejsou k dispozici 

Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí  Kategorie 2 - (H319)

Chronická toxicita pro vodní prostředí  Kategorie 3 - (H412)

Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

Informace o látce vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah >0,1 %, které by spadaly do definice potvrzených endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU.

Povolení a / nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení