CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Lanza Fresh&Clean 90PD=6,3kg color

Lanza Fresh&Clean 90PD=6,3kg color
LANZA Fresh and Clean Color díky svému složení skvěle vypere vaše barevné prádlo a zanechá ho příjemně provoněné.
Více informací
320,7 Kč 265,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód204096VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Počet ks v balení1

LANZA Fresh&Clean Color díky svému složení skvěle vypere vaše barevné prádlo a zanechá ho příjemně provoněné. Navíc pomáhá chránit barvy před vyblednutím, takže vaše oblečení bude vypadat déle jako nové.

 

VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

 

Varování

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Telefonní číslo :

+420 224 919 293, + 420 224 915 402

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit.2,H319

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Prevence : Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Reakce:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře               

Skladování: Nelze použít.

Odstraňování: Nelze použít.

Dodatečné údaje na štítku: Nelze použít.

Další nebezpečnost

Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č.1907/2006, příloha XIII

Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č.1907/2006, příloha XIII:

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace:

Může vytvářet koncentrace hořlavého prachu se vzduchem.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení