PROFI TEX BIO 15kg prací prášek

PROFI TEX BIO 15kg prací prášek
Špičkový univerzální prací prostředek se zvýšenou účinností a se sníženým obsahem fosfátů vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30-90°C s...
Více informací
1 260,1 Kč 1 041,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód002036Počet ks v balení1

Špičkový univerzální prací prostředek se zvýšenou účinností a se sníženým obsahem fosfátů vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30-90°C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí. 


Bioaktivní přísada zaručuje dobrou prací účinnost v širokém rozsahu teplot a spolehlivé odstranění nečistot bílkovinné povahy při teplotách praní 40-60°C (krev, vejce, pot, zbytky jídel či některých nápojů). Bělící složka s aktivátorem působí při teplotě již od 40°C, bělí prádlo a odstraňuje skvrny od jídel, nápojů, omáček, ovoce apod. 

Balení: papírový pytel s polyethylenovou vložkou s potiskem, 15kg

 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře poskytujícího první pomoc.

Doplňující informace: ---

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) č.1272/2008

Eye Dam.1; H318

Skin Irrit.2; H315

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu Nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné látky: Metakřemičitan disodný, pentahydrát, peroxoboritan sodný, tetrahydrát, uhličitan sodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

 

 

 

 

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení