Q power prací prášek na montérky 600g=4PD

Q power prací prášek na montérky 600g=4PD
Komplexní prášek na odolné skvrny
Více informací
50,1 Kč 41,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód002192Počet ks v balení14

Komplexní prášek na odolné skvrny

- Intenzivní praní a namáčení

- Extra odmašťovací schopnost odstraní i skvrny od oleje a maziva.

 

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek: Ethylendiamintetraoctan tetrasodný; Difosforečnan tetrasodný, Benzensulfonová kyselina, 4-C10- 13-sek. Alkylderiváty, Amidy, C8-18 a C18 nenasycené, reakční směs s diethanolaminem.

 

Standardní věty o nebezpečnosti::

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

 

 

Nebezpečné látky:

Obsahuje Alkoholy, C12-14 (i očíslovány), ethoxylované.

Doplňkové věty:

EUH208 Obsahuje Subtilisin, Alpha-amylase Lipase, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Prvky značení:

Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% zeolity, <5% mýdlo, <5% neiotové povrchově aktivní látky, <5% polykarboxyláty, <5% fosfonáty, enzymy, parfém (Limonene).

PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení