PE-PO premium pevný podpalovač 40 podpalů

PE-PO premium pevný podpalovač 40 podpalů
Parfémovaná varianta ke klasickému pevnému podpalovači
Více informací
51,8 Kč 42,8 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001704VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení24

Parfémovaná varianta ke klasickému pevnému podpalovači.

 

Signální slovo: Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti

 

H228                                    Hořlavá tuhá látka.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

 

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

P210                                     Chraňtepředteplem,horkýmipovrchy,jiskrami,otevřenýmohněmajinýmizdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

P233                                     Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

P270                                     Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

 

P308+P311                           PŘIexpozicinebopodezřenínani:VolejteTOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

P370+P378                           V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

 

P501                                     Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

 

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení