AJAX Floral fiesta 1l Lilac, fialový univerzální prostředek

AJAX Floral fiesta 1l Lilac, fialový univerzální prostředek
AJAX Floral fiesta Lilac breeze 1l Ajax floral fiesta Lilac breeze čistící prostředek pro zářivě čisté povrchy a příjemně svěží domov až na 24 hodin ...
Více informací
54,8 Kč 45,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001675VýrobceCOLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.Počet ks v balení12

AJAX Floral fiesta Lilac breeze 1l

Ajax floral fiesta Lilac breeze univerzální čistící prostředek pro zářivě čisté povrchy a příjemně svěží domov až na 24 hodin po úklidu s vůní šeříku o objemu 1l.

 

VýrobceCOLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Opatření:

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Dodatečné označení:

EUH208 Obsahuje GLUTARAL. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení