CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

HiT univerzal Jablko 500g

HiT univerzal Jablko 500g
-29 %
Výprodej
HiT univerzal Jablko 500g
Obrázek 2-HiT univerzal Jablko 500g
Univerzální mycí prostředek s širokým uplatněním v celé domácnosti.
Více informací
Běžná cena s DPH 36,8 Kč 26,3 Kč 21,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001126VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení18
  • účinný mycí prostředek na všechny omyvatelné plochy - podlahy, obklady, parapety, sklo, plastový nábytek, kuchyňské plochy
  • lze použít i na mytí nádobí
  • díky husté konzistenci se dobře dávkuje
  • vzhledem ke své kvalitě je využíván i k profesionálnímu úklidu
  • jablková parfemace

 

VýrobceZenit,spol.s r.o.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

H-věty:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-pokyny: 

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337/313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc

P332/313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Podráždění očí, kategorie 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždivost pro kůži, kategorie 2, H315 Dráždí kůži.

Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

 

Mycí prostředek s širokými možnostmi použití v celé domácnosti se svěží parfemací. Použití: Na přípravu 4 l mycího roztoku dávkujte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou. Spotřebujte do data uvedeném na obalu.

 

HiT univerzal Jablko 500gHiT univerzal Jablko 500g
Obrázek 2-HiT univerzal Jablko 500gObrázek 2-HiT univerzal Jablko 500g
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení