CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml

Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml
Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml
Obrázek 2 - Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml
Je určen na úpornou mastnou špínu nejen v kuchyni, ale i v garážích, dílnách  či na silně znečištěné podlahy, stroje apod.
Více informací
97,3 Kč 80,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201846VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12
  • Balení XXL
  • Kuchyně, dílny, garáže
  • Extra silný čistič na mastnotu a odolnou špínu

Nový univerzální odmašťovač Bril Profesional díky vylepšenému složení je nyní o 40 % účinnější v odstranění odolné mastnoty v domácnosti - sporáky, pracovní desky, digestoře, kuchyňské obklady, skříňky, dřezy apod. Vyčistí také mastnou špínu v dílnách, garážích nebo na pracovních oděvech či obuvi. S pomocí inovativní síly Bril bude nyní úklid jakékoliv mastnoty velmi snadný.

 

Návod na použití:
Kuchyň: Nastříkat na znečištěnou plochu a nechat několik sekund působit. Setřít vlhkým hadrem.
Oděvy a obuv: Před praním v ruce nebo v pračce nastříkat přímo na mastnou skvrnu a nechat několik sekund působit. Při velmi silném znečištění nastříkat přímo a namočit na 10 minut do horké vody. Doporučujeme nejprve udělat test stálobarevnosti na málo viditelném místě.
Velké plochy: Aplikovat přímo nebo rozředit ve vodě.

 

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

 Výstražný symbol:

Nebezpečí

GHS05

Nebezpečné obsažené látky :

Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1  H318

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Další věty: Nepožívat

Dodatečné označení

EUH208  Obsahuje GLUTARAL. Může vyvolat alergickou reakci

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu.

 

Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750mlBril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml
Obrázek 2 - Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750mlObrázek 2 - Bril PROFESIONAL univerzální odmašťovač 750ml
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení