AKYPO 500ml suchá pěna na koberce a čalounění

AKYPO 500ml suchá pěna na koberce a čalounění
Přípravek pro ruční čištění koberců a čalouněného nábytku.
Více informací
68,1 Kč 56,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001452VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení9

Přípravek je určen pro ruční čištění koberců, textilních podlahových krytin, potahových látek a čalouněného nábytku šamponováním. Roztok se napění a pěna se nanáší houbou nebo kartáčem na čištěnou plochu předem zbavenou mechanických nečistot. Po zaschnutí se pěna s nečistotou odstraní vysavačem.

 

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Nebezpečí

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(3:1). Může vyvolat alergickou reakci

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí:

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P280 Používejte ochranné brýle. P501

Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal odložit do tříděného nebo komunálního odpadu.

Obsahuje: Méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení