Tep 500ml MR Comfort pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav

Tep 500ml MR Comfort pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav
pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav s antistatickou přísadou lepší manipulace a komfort při čistění pohodlné čištění skvrn
Více informací
89,3 Kč 73,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód004015VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení10
  • pěnivý čistič koberců a čalouněných souprav s antistatickou přísadou
  • lepší manipulace a komfort při čistění 
  • pohodlné čištění skvrn
  • prostředek na tepování koberců a čalouněných souprav
  • pěnivý s antistatickou přísadou

Návod na použití:

Před čištěním přípravkem Tep COMFORT důkladně odstraňte prach pomocí vysavače. Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu a rozetřete pomocí houby. Po zaschnutí zbytky vysajte vysavačem.

Nebezpečí

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (Nařízení CLP):

Važné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1), H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi:

Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje senzibilizující látky, může vyvolat alergickou reakci při styku s kůží.

 

GHS05

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymer, METHYLCHLOROISO-THIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky LIMONENE, LINALOOL.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylovane, sulfaty, sodne soli; C14-17-sek-alkansulfonova kyselina, sodná sůl.

Text: Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.

UFI: UP50-E0FN-P00P-GP0T.

Obsahuje: sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu; C14-17- sek-alkansulfonové kyseliny, sodné soli.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení