LARRIN WC pissoir DEO Jahoda 900g DEO tabs (36 tablet)

LARRIN WC pissoir DEO Jahoda 900g DEO tabs (36 tablet)
přípravek určený k vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně
Více informací
284,5 Kč 235,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201228VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

EUH 208 Obsahuje benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; amidy C12-18 a C18 nenasycené, N-(hydroxyethyl)

 

Složení: 15 % - 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Limonene, colorant

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC, s citronovou vůní.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení