Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Oceán

Prix tablety do pisoáru 4,5kg 180ks tablet Oceán
přípravek pro sanitární zařízení určený pro vkládání do pisoárů, omezuje tvorbu vodního a močového kamene
Více informací
939,4 Kč 776,4 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód217954VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení1

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů. Omezuje tvorbu vodního a močového kamene. Obsahuje účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech. Uvolňuje příjemnou vůni.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli Alkoholy, C16-18, ethoxylované (> 2,5 molu EO)

 

Prix tablety do pisoáru – ocean fresh

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl).

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje benzyl-salicylát, eucalyptol, 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3-acetát (Linalylacetát), (4-terc-butylcyklohexyl)acetát. Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barvivo, Eugenol, Benzyl salicylate, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Linalool, Limonene

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení