LAVON na nádobí a kuchyňské povrchy 5l

LAVON na nádobí a kuchyňské povrchy 5l
Lavon nádobí a kuchyňské povrchy 5 l je koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s citrusovou vůní pro ruční mytí nádobí a omyvatelných povrchů.
Více informací
223,9 Kč 185,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód204033VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení1

Lavon nádobí a kuchyňské povrchy 5 l je koncentrovaný, vysoce pěnivý prostředek s citrusovou vůní pro ruční mytí nádobí a omyvatelných povrchů. Účinně a rychle odmašťuje, zajistí čistotu a lesk všech druhů nádobí a zvláště kuchyňských povrchů.

 

PŘEDNOSTI LAVON NÁDOBÍ  A KUCHYŇSKÉ POVRCHY 5 l

  • vysoká odmašťovací schopnost
  • bohatá pěna
  • citrusová vůně
  • vysoká viskozita

 

POUŽITÍ

Použijte pár kapek prostředku na nádobí na houbičku nebo přímo na nádobí. Podle intenzity znečištěného nádobí přidejte více prostředku na nádobí. Po umytí nádobí opláchněte pitnou vodou.

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.

Nebezpečí

Nebezpečné látky

Sodium Laureth Sulfate

Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate

Cocamide DEA

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo, Citral

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení