LAVON na podlahy s leskem 1l

LAVON na podlahy s leskem 1l
Čistič na podlahy a povrchy
Více informací
57,7 Kč 47,7 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód216806VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení10

Lavon podlahy a povrchy s leskem 1 l je speciální čistič s alkoholem na všechny druhy podlah a omyvatelných povrchů pro ruční mytí. Na dlažby, PVC, laminát, marmoleum, kámen, mramor, zrcadla, skleněné plochy, nerez, chrom. Super lesklé povrchy beze šmouh a intenzivně provoněné prostory. Díky obsahu speciálních účinných látek usnadňuje úklid.

 

PŘEDNOSTI LAVON PODLAHY A POVRCHY S LESKEM 1 l

  • obsah alkoholu
  • vhodný na skleněné plochy
  • beze šmouh
  • extra lesk
  • intenzivní vůně

 

POUŽITÍ

Dávkujte prostředek na podlahy dle uvedené tabulky a míry znečištění do kbelíku s teplou či vlažnou vodou. Při čistění zvláště laminátových podlah je vhodné mop nebo utěrku důkladně vyždímat. Na zrcadla a skla dávkujte nejnižší dávkování a pro nejlepší výsledek používejte gumovou stěrku k odstranění zbytku roztoku s čisticím prostředkem. Dále již nemusíte leštit.

DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU.

 

1 dávka/kbelík = 30 ml : zrcadla, skleněné a lesklé plochy, slabé znečištění

2 dávky/kbelík = 60 ml : střední znečištění

3 dávky/kbelík = 90 ml : silné znečištění

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceLAVON trade s.r.o.

Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Dam. 1, H318

 

Nebezpečné látky

(C9-C11) Alkylalkohol, ethoxylovaný

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

<5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo, Linalool, Limonene

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení