SIDOLUX EXPERT ochranný lesk na podlahy PVC, LINOLEUM, DLAŽBA 5l

SIDOLUX EXPERT ochranný lesk na podlahy PVC, LINOLEUM, DLAŽBA 5l
SIDOLUX EXPERT vytváří na podlaze ochrannou vrstvu, která povrch chrání proti poškození a zároveň obnovuje jeho vzhled.
Více informací
723,0 Kč 597,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód216292VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.Počet ks v balení1

SIDOLUX EXPERT vytváří na podlaze ochrannou vrstvu, která povrch chrání proti poškození a zároveň obnovuje jeho vzhled.                                                             
Po aplikaci a vyschnutí prostředku se vytváří lesklá vrstva. Tuto není třeba jakkoliv dodatečně leštit.

Funkce:
• dodává podlaze lesk a obnovuje její vzhled, bez nutnosti leštění.
• chrání podlahu před mechanickým poškozením
• vytvořená vrstva má protiskluzové vlastnosti
• vrstva lesku vyplňuje póry podlahy, vyhlazuje tak její povrch a tím pádem se snadněji udržuje.
• pro odstranění starých znehodnocených vrstev lesku použijte prostředek CLEANLUX.

 

Aplikace prostředku Sidolux Expert Lesk na podlahy:

Podlahu nejdříve zbavte od prachu a jiných mechanických nečistot. Následně podlahu umyjte SIDOLUXem Premium Floor Care, případně prostředkem Sidolux Universal.                                                                             

Pokud aplikujete lesk na zcela novou podlahu, tuto umyjte prostředkem Cleanlux, dle návodu.
Nechte podlahu nebo povrch dokonale vyschnout. Ochranný lesk není možné aplikovat na mokrou nebo vlhkou podlahu.

SIDOLUX EXPERT ochranný lesk aplikujte VŽDY neředěný ! Ochranný lesk na podlahu aplikujte/roztírejte nejlépe kvalitním mopem, pravidelnými pohyby/tahy. Ideální pohyb mopu je ten opisující ležatou osmičku.
Jakmile máte ochranný lesk aplikován na celou plochu tak vyčkejte přibližně 30-60 minut, než vrstva na podlaze vyschne. To je závislé na teplotě a vlhkosti vzduchu. Na plochu během schnutí nevstupujte.            

Po vyschnutí vrstvy lze pro vyšší ochranný účinek a hlubší lesk, aplikovat vrstvu další. Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Po celkovém vyschnutí všech aplikovaných vrstev je možné zpětně umístit nábytek a jiné předměty do místnosti. V případě potřeby odstranění ochranného lesku použijte vždy prostředek CLEANLUX, dle návodu.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

EUH208  Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č.1272/2008

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení