Milit CFU na podlahy 1l

Milit CFU na podlahy 1l
Výprodej
 Milit Cfu, čistič podlah, univerzál, 1 l Univerzální čistič podlah, který je určen ke každodennímu úklidu. Je použitelný pro všechny vodostálé ploch...
Více informací
56,7 Kč 46,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201599VýrobceLIRA Company s.r.o.Počet ks v balení12

Univerzální čistič podlah, který je určen ke každodennímu úklidu. Je použitelný pro všechny vodostálé plochy a podlahové krytiny, např. PVC, linoleum, dlaždice. Při použití současně příjemně voní.

 

VýrobceLIRA Company s.r.o.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305 +P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 +P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

Doplňkové věty:

EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Prvky značení:

Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methyilsothiazolinone, parfém (Limonene).

 

Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Eye Irrit 2; H319

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení