Myjeto Extra 1 l na silně znečištěné podlahy

Obrázek_(1)
MYJETO EXTRA čistič na silně znečištěné podlahy 1l MYJETO Extra odmašťovací prostředek na silně znečištěné podlahy, mramor, dlažbu, teraso, parkety, ...
Více informací
71,9 Kč 59,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001313VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

MYJETO EXTRA čistič na silně znečištěné podlahy 1l

MYJETO Extra odmašťovací prostředek na silně znečištěné podlahy, mramor, dlažbu, teraso, parkety, linoleum. | | Rychle a snadno rozpouští všechny druhy nečistot, zvláště mastných, odstraňuje zaschlé a znečištěné zbytky vosků a jiných prostředků z podlahových krytin. | | Návod k použití: | Myjeto extra nařeďte vodou v poměru 1:2, do roztoku namočte větší kus tkaniny nebo mop, vyždímejte dle potřeby a běžně znečištěnou podlahu důkladně vytírejte. Tkaninu nebo mop v roztoku opětovně namáčejte. Při silném znečištění použijte ředění 1:1 nebo i koncentrovaný přípravek, nechte prostředek působit po dobu cca 15min za podmínky, že povrch musí být neustále vlhký, potom vytírejte tkaninou nebo mopem. Pro silně znečištěné podlahy s dřevěným povrchem (parkety) použijte k aplikaci kartáč. | | Myjeto je vhodné i pro použití v kartáčovém čistícím stroji v ředění 1:2 až 1:10 s vodou. | | Před čištěním se přesvědčte, zda Myjeto nesmívá barvu. | | Pro následné ošetření podlah doporučujeme další výrobky DRUCHEMY: | - CIRINE - podlahovou pastu na parkety | - BISTROL - voskovou emulsi na linolea | - TWIST - leštěnka | | - Pracujte v ochranných rukavicích! | - Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. | - Chraňte před mrazem. | - Uchovávejte mimo dosah dětí. | | | Pokyny pro první pomoc: | - Všeobecné pokyny: objeví-li se příznaky nevolnosti a v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc, při bezvědomí umístěte do stabilizované polohy na boku a vyhledejte lékařskou pomoc, zabraňte prochlazení | - Při nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch. | - Při styku s kůží: po skončení práce dobře umýt ruce a ošetřit reparačním krémem. | -Při zasažení očí: promývejte oči proudem tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách, vyhledejte lékaře. | Při požití: vypláchněte ústa, dejte vypít větší množství vody, nevyvolávejte zvracení, postiženého uložte v klidu, v případě pokračujících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu. | | Další údaje: - | | Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby | | Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis