PE-PO podpalovač tekutý 500ml

PE-PO podpalovač  tekutý 500ml
Výprodej
PE-PO tekutý podpalovač 500ml PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a pachu...
Více informací
55,3 Kč 45,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód201504VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecPočet ks v balení8

PE-PO tekutý podpalovač 500ml

PE-PO tekutý podpalovač je určený k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí. Hoří bez sazí a pachu. Vhodný pro použití v zahradních či jednorázových grilech.

 

Nebezpečí

Nebezpečná látka

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů (ES: 926-141-6)

Standardní věty o nebezpečnosti

H304                                    Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101                                     Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruceobal nebo štítek výrobku.

P102                                     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310                           PŘIPOŽITÍ:Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338                  PŘIZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331                                     NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P405                                     Skladujte uzamčené.

P501                                     Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo namísto určené obcí.

Doplňující informace

EUH066                                 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Jediný doušek podpalovače grilu může vést k život ohrožujícímu poškození plic.

 

 

VýrobceSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení