CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko

ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko
ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko
Obrázek 2-ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko
Nový Alex čistič extra péče čistí, ošetřuje a chrání všechny typy vinylových podlah. Poskytuje ochranu proti vhlkosti.
Více informací
98,3 Kč 81,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód205296VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12

Nový Alex čistič extra péče čistí, ošetřuje a chrání všechny typy vinylových podlah. Poskytuje ochranu proti vhlkosti. Udržuje přirozený vzhled podlah a moderního nábytku z PVC. Zanechává svěží a příjemnou vůni zeleného jablka.

99 % přírodní ochrany*.
*Exkluzivní složení - 99 % složek je přírodního původu, jako např. lanolin.

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Varování:

 Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Další věty: Nepožívat.

Uzávěr s dětskou pojistkou : Nevztahuje se

Varování před nebezpečím při dotyku: Nevztahuje se

Nařízení o detergentech (ES 648/2004) Označování obsahu

Složka

%

neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo

<5%

bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

BENZISOTHIAZOLINONE

parfémy

 

Návod k použití:

1. přidejte 2 víčka prostředku do kýble naplněného do poloviny vodou.

2. mop před použitím řádně vyždímejte.

3. vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

Varování: EUH208 - obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol -3(2H)-on [číslo ES 247-500-7], 2-methylisothizol-3(2H)-on [číslo  ES 220-239-6] (3:1).

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice /ochraný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Nepožívat.

Složka: 5-15% neintové povrchově aktivní látky, <5% Mýdlo, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Methylchloroisothiazolinone & Methylisothiazolinone (3:1), Benzisothiazolinone,  parfémy (Linalool), Spotřebujte do data uvedeném na obalu.

 

ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablkoALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko
Obrázek 2-ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablkoObrázek 2-ALEX čistič extra péče na vinyl 750ml Zelené jablko
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení