AVA AVANIT 700g Lemon, tekutý čisticí krém

AVA AVANIT 700g Lemon, tekutý čisticí krém
AVA AVANIT 700g Lemon, tekutý čisticí krém
Obrázek (1)
Avanit čistící krém Lemon 700 g čistící krém vhodný na nerez, nádobí, keramické desky, dřezy a smalty dokonale čistí a nepoškozuje povrchy še...
Více informací
46,2 Kč 38,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201154VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení10

Avanit čistící krém Lemon 700 g

  • čistící krém vhodný na nerez, nádobí, keramické desky, dřezy a smalty
  • dokonale čistí a nepoškozuje povrchy
  • šetrný k životnímu prostředí
  • s vůní citronu

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složky podle 648/2004/EC: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky parfém, Limonene, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone

Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
AVA AVANIT 700g Lemon, tekutý čisticí krémAVA AVANIT 700g Lemon, tekutý čisticí krém
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení