Fixinela 200g, čistící pasta na plast a nerez

Fixinela 200g, čistící pasta na plast a nerez
Čistící pasta na nerez a plasty.
Více informací
47,9 Kč 39,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001431VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení18
  • čistící prostředek na nerez a plasty
  • čistí a leští nerezové nádobí a dřez, baterie, keramické a mramorové desky, disky kol
  • čistí plastové rámy oken, plastové vany, plastový zahradní nábytek


Fixinela čisticí pasta na nerez a plast

Čisticí prostředek na nerezové nádobí, plastové rámy oken, plastové vany a plasty všeobecně. Součástí výrobku je houba.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na lakované povrchy. Po použití obal výrobku uzavřete.

Návod k použití:

Pomocí přiložené houby naneste čisticí pastu na navlhčený povrch, třením důkladně odstraňte nečistoty a nakonec opláchněte čistou vodou

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

abrazivní složky, 15 - 30 % zeolit, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, CITRAL.

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Text: “Ošetřený předmět. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)“.

UFI: AF00-J0CF-000G-4UFV

Složení výrobku: Směs aniontových tenzidů, mýdla, abraziva, zeolitu, monopropylenglykolu, konzervantu, parfému a vody

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení