Pem pro čistotu koupelen 500g, prášek

Pem pro čistotu koupelen 500g, prášek
Prášek s dezinfekční přísadou na hygienické zařízení, vany, umyvadla, dlaždice, keram. obklad.
Více informací
36,3 Kč 30,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001137VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení12

Přípravek na čištění a dezinfekci hygienického zařízení: van, umyvadel, keramických obkladaček, dlaždic apod.

Obchodní název: PEM čisticí prášek s dezinfekční přísadou pro čistotu koupelen Obsahuje složky: sodium dodecylbenzene sulphonate
 
 

UFI: ACC0-M0MQ-X008-40AP

Výstražný symbol nebezpečnosti:
 
Signální slovo: Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 

Klasifikace látky nebo směsi: Podle Nařízení EP a Rady (ES) č.1272/2008: směs není klasifikována jako nebezpečná.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: Obsahuje: 30% a více jemného abraziva, méně než 15 % zeolitu, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, sodium Lauryl Sulfate, kyseliny citrónové,

benzoan sodný; parfém.

UFI: ACC0-M0MQ-X008-40AP

VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení