AVA na nádobí 550g PE, prášek

AVA na nádobí 550g PE, prášek
AVA na nádobí 550g PE, prášek
Obrázek (1)
Účinný čistící prášek na čištění běžného kuchyňského nádobí. Obsahuje účinnou čistící a odmašťující složku. ...
Více informací
35,6 Kč 29,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001106VýrobceHLUBNA výrobní družstvoPočet ks v balení12

Účinný čistící prášek na čištění běžného kuchyňského nádobí. Obsahuje účinnou čistící a odmašťující složku. 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složky směsi k uvedení na etiketě :

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného

Doplňující informace na štítku: Složky podle 648/2004/EC: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní

látky, parfém, Limonene

 

 

 

 

VýrobceHLUBNA výrobní družstvo
AVA na nádobí 550g PE, prášekAVA na nádobí 550g PE, prášek
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení