Bistrol 3v1 na dřevo a parkety 750ml

Obrázek
Čistící a leštící prostředek na dřevěné podlahy
Více informací
86,5 Kč 71,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001278VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení12

Přípravek na snadnou údržbu podlahových ploch. Účinně odstraňuje nečistotu a zároveň dodává ošetřované ploše lesk, který se při každém použití znovu obnovuje.

Vhodný na čištění a péči dřevěných podlach a parket. Má protiskluzový účinek, rychle schne a nezanechává při aplikaci stopy.
S jemnou vůní Aloe Vera

Čistí
výborné čistící účinky díky novým ekologickým složkám

Leští
leštící vosky přidané do prostředku zajistí po vyčištění povrchu jeho příjemný lesk

Ošetřuje
díky konzervačním a ošetřujícím látkám zůstává vyčištěný povrch déle odolný proti nanášení a ulpívání nečistot. Při dalším ošetření usnadňuje také jejich opětovné vyčištění

Přípravek je biologicky snadno rozložitelný.

 

 

První pomoc při práci s koncentrovaným výrobkem: Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení. Složení: méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek; méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid), sodná sůl; parfém (Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Alcohol, Eugenol, Linalool). VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis