Bros Zelená síla sprej proti mravencům a švábům 300ml

Bros Zelená síla sprej proti mravencům a švábům 300ml
Bros zelená síla na mravence a šváby - sprej na bázi rostlinného původu pyrethru - insekticidu, získaného z květů dalmatských chryzantém je vhodn...
Více informací
78,2 Kč 64,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód204046VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Sprej pro likvidaci mravenců, švábů a pavouků. Na bázi extraktu Pyrethrum - insekticidu rostlinného původu, získaného z květů chryzantémy.

 

Návod k použití:

Před použitím protřepejte. Zavřete okna a dveře. Držte nádobu vertikálně, 30 cm od ošetřovaného povrchu a stříkejte na místech, kde se shromažďuje hmyz (lišty, povrchy za sporákem, pod umyvadlem apod.). V případě jemného povrchu prvně nastříkejte produkt na nějakou jeho skrytou část. Po aplikaci nechte ošetřenou místnost uzavřenou po dobu 15 minut. Poté důkladně vyvětrejte. Pro okamžitý efekt nastříkejte produkt přímo na hmyz. Výsledkem bude okamžitá neutralizace hmyzu a po cca. 5 min od aplikace smrt.

 

Bezpečnostní upozornění:
Před použitím čtete přiložené pokyny.
Nebezpečí
 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před   teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte   ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P273 Zabraňte uvolnění do   životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Používejte pouze v dobře větraných místnostech.
První pomoc:
Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. Umyjte oči vodou, pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Účinná složka: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 (Redefined from Pyrethrins and Pyrethroids and Chrysanthemum cinerariaefolium, ext.) 0,25% (0,25 g/100 g) , geraniol 0,01% (0,01 g/100 g), piperonylbutoxid (PBO) 1% (1 g/100 g).
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Povolit cookiesNepovolovat cookies