Bros sprej proti komárům a klíšťatům 50ml

Bros sprej proti komárům a klíšťatům 50ml
Bros - sprej proti komárům a klíšťatům 50 ml výrobek Bros - sprej proti komárům a klíšťatům 50 ml Účinná látka: N, N-die-thyl-3-methylbenzamid 12 pro...
Více informací
57,5 Kč 47,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001934VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Sprej efektivně odpuzuje komáry po dobu 4 h (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4 h a muchničky po dobu 8 h.

 

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Flam. Liq. 2, H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Varovné označení: Nebezpečí

Věty popisující druhy rizik:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů 

Doplňkové informace: n/a

 

 

 

 

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení