Bros sprej proti komárům a klíšťatům 50ml

Bros sprej proti komárům a klíšťatům 50ml
Bros - sprej proti komárům a klíšťatům 50 ml
Více informací
57,5 Kč 47,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001934VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Sprej efektivně odpuzuje komáry po dobu 4 h (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4 h a muchničky po dobu 8 h.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Flam. Liq. 2, H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Varovné označení: Nebezpečí

 

Věty popisující druhy rizik:

H223 Hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

 

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení