Bros náplň (polštářky) do elektrických strojků na komáry 20ks

Bros náplň (polštářky) do elektrických strojků na komáry 20ks
Náhradní náplň do elektrického odpařovače proti komárům, mouchám a jinému létajícímu hmyzu, insekticidní páry z jednoho polštářku chrání místnost pře...
Více informací
52,2 Kč 43,1 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód001943VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení30

Polštářky impregnované účinnou látkou, které se používají s odpařovačem do zásuvky proti komárům a ochranu interiérů před vlétáním hmyzu zvenčí. Zůstává efektivní i při otevřených oknech a rozsvícených světlech. Jeden polštářek chrání místnost (cca 30 m3) po dobu cca. 10 h. Optimální ochrana je poskytnuta po 30 minutách od aktivace.

 

Návod k použití:

Vložte destičku do otvoru. Připojte zařízení do zásuvky 230 V. Teplo uvolněné při zapojení zařízení způsobí, že se začne odpařovat aktivní složka. Polštářek mění barvu při použití. Nejprve odpojte zařízení a potom vyměňte použitý polštářek za nový.

 

Bezpečnostní upozornění:
Před použitím čtete přiložené pokyny.
Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kde se nacházejí nezakryté potraviny, nebo v místnostech, kde jsou děti mladší 1 rok, těhotné ženy, nemocní či alergici. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo důkladně vyvětrejte místnost po aplikaci. Zařízení nezakrývejte, zabraňte kontaktu s hořlavými látkami a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.
Používejte pouze ve správně fungujících zásuvkách, bez použití prodlužovaček, adaptérů nebo rozdvojek, nepřipojujte jiná elektrická zařízení do zásuvky výše. Po aktivaci by se zařízení nemělo dotýkat jiných předmětů nebo materiálů. Nepoužívejte stejnou vložku a tekutinu současně. Nepoužívejte zařízení v těsně uzavřených místnostech nebo malých uzavřených prostorech.
Varování
 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah   dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do   životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
První pomoc:
Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Umyjte oči vodou, pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Nežádoucí účinky jiné než ty uvedené v klasifikaci nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Účinná složka: prallethrin 9 mg/polštářek (9 g/100 g), piperonylbutoxid/PBO 18 mg/polštářek (18 g/100 g)
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Popis
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení