CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Bros sprej proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři) 400ml

Bros sprej proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři) 400ml
BROS Sprej proti mouchám je určen k potírání létajícího hmyzu: mšic, komárů, much a jiných druhů létajícího hmyzu
Více informací
91,6 Kč 75,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001960VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol pro účinné hubení létajícího hmyzu: mouchy, komáři, octomilky a dospělé moly v interiérech.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Nebezpečí

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Asp. Tox. 1, H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Flam. Aerosol 1, H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout

Varovné označení: Nebezpečí

 

Věty popisující druhy rizik:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/122 o F.

P260 Nevdechujte aerosoly.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení