Bros sprej proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři) 400ml

Bros sprej proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři) 400ml
Bros spray proti létajícímu hmyzu 400 ml BROS Sprej proti mouchám je určen k potírání létajícího hmyzu: mšic, komárů, much a jiných druhů létajícího ...
Více informací
89,8 Kč 74,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001960VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení12

Aerosol pro účinné hubení létajícího hmyzu: mouchy, komáři, octomilky a dospělé moly v interiérech.

 

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Asp. Tox. 1, H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Flam. Aerosol 1, H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout

 

Varovné označení: Nebezpečí

 

Věty popisující druhy rizik:

 

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

 

H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout

 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

 

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o C/122 o F.

 

P260 Nevdechujte aerosoly.

 

 

 

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
Soubory
Soubor
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení