Bros 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz 500ml

Bros 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz 500ml
Tekutý přípravek s mikrokapslemi na likvidaci mravenců na okamžité použití.
Více informací
117,1 Kč 96,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód201633VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení6

Mikrokapsle s tekutou náplní likvidují mravence v domech, na terasách, chodnících, cestách, apod.
Díky inovativní formě přípravku - ve formě mikrokapslí - se účinná látka uvolňuje postupně.

Na použití v domech, na terasách a příjezdových cestách. Zasáhnutý hmyz přenese mikrokapsle přímo do mraveniště, což vede k likvidaci celé populace hmyzu.

Produkt se aktivuje po 3 - 4 hodinách po aplikaci a je účinný nejméně 14 dní. Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.

Návod k použití

Před použitím zatřást. Ze vzdálenosti 20-30 cm navlhčete povrch rovnoměrným nastříkáním (dávka cca 50 ml/m2). Používejte především na místech, kde hmyz hnízdí a konzumuje potravu, a také na praskliny a trhliny (např. v blízkosti potrubí nebo soklů). Na porézní povrchy stříkejte, dokud povrch není důkladně navlhčený (dávka cca 75 ml/m²).

UPOZORNĚNÍ! Pokud ošetřený povrch umyjete, zkracujete tím dobu účinnosti přípravku.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

  

Bezpečnostní listTrue
VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

První pomoc:

Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná látka:

cyfenotrín 0,1% (0,1g / 100 g).
Reg.č.: bio/13/D/11/2/CCHLP; BROS 007 proti lezoucímu hmyzu

Varovné označení: Varování

Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů:

Aquatic Acute 1, H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující druhy rizik:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení