Jar 2x900ml Sensitive (DUOPACK) na nádobí

Jar 2x900ml Sensitive (DUOPACK) na nádobí
Jar 2x900ml Sensitive (DUOPACK) na nádobí
Více informací
142,1 Kč 117,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód207042VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení6

Vlastnosti

Zanechává nádobí dokonale čisté

Vytváří bohatou pěnu

Má husté gelové složení

Příjemná svěží vůně

Odstraňuje i odolné zbytky jídla 100 účinnost proti mastnotě

Pomáhá nadzvednout mastnotu a zbytky jídla z hrnců pánví talířů příborů atd

S vůní máty a tea tree

Snadno rozpouští mastnotu

Popis Popis

Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve účinné složení Jaru si snadno poradí s mastnotou bez ohledu na úroveň znečištění nádobí Každá kapka umyje spoustu mastného nádobí takže vám pomáhá šetřit Je dostupný v různém objemu a v celé řadě vůní jako je např citron pomeranč jablko a granátové jablko

Použití

Malé množství přípravku naneste na houbičku nebo přímo na nádobí. Po mytí nádobí pečlivě opláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí

 

 

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí  Kategorie 2 - (H319)

Chronická toxicita pro vodní prostředí  Kategorie 3 - (H412)

Informace o látce vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah >0,1 %, které by spadaly do definice potvrzených endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU.

Povolení a / nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

Doporučení Evropského výboru pro organické tenzidy a jejich meziprodukty (CESIO)

Povrchově aktivní látka(y) obsažená(é) v tomto přípravku vyhovuje(í) kritériím biologické odbouratelnosti uvedeným v Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje na podporu tohoto tvrzení jsou k dispozici u odpovědného orgánu členského státu a budou jim zpřístupněny na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení