CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Jar P&G Profesional na ruční mytí nádobí 1l

Jar P&G Profesional na ruční mytí nádobí 1l
Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar P&G ProfiLine je určen na všechny druhy nádobí
Více informací
77,1 Kč 63,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód207249VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení8
  • 100% účinný proti mastnotě
  • Efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty
  • S jemnou vůní citronu

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar P&G ProfiLine je určen na všechny druhy nádobí, od nerezu až po porcelán. Má vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla i pod mastnotu a zaschlé nečistoty, uvolnila je a následně odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení. 

Použití:

Ruční mytí nádobí

 

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Signální slovo: VAROVÁNÍ

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů .

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Vážné poškození očí / podráždění očí Kategorie 2 - (H319)

Chronická toxicita pro vodní prostředí Kategorie 3 - (H412)

Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

Informace o látce vyvolávající narušení činnost endokrinního systému

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah >0,1 %,které by spadaly do definice potvrzenýh endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace

nouzové telefonní číslo pro celou ČR - nepřetržitě (7 x 24):

224 9192 93 nebo 224 91 54 02

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko - TIS,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 telefon (nepřetržitě): + 420 224 91 92 93; + 420 224 91 54 02

EUH208 - Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Povolení a / nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

Chemický název

Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH

Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH

Methylisothiazolinone

75.

-

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení