Pattex Chemoprén lepidlo Univerzál 50ml

Pattex Chemoprén lepidlo Univerzál 50ml
Na kontaktní lepení s velmi vysokou pevností. Zvláště na lepení kůže, dřeva, gumy, textilií, kovů, překližky, kartonu a různých materiálů z tvrdých umělých hmot.
Více informací
81,2 Kč 67,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód007608VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení40

Na lepení izolačních materiálů v prostorách vystavených vyšším teplotám (např. v blízkosti topení). Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu, měkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívejte na spoje, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. Porézní nebo příliš savé materiály (hobra, dřevo) je vhodné před lepením nejméně jednou přetřít lepidlem Chemoprén Extrém zředěným Chemoprén Ředidlem v poměru 2:1.

 Velikost balení : 50 ml

 

Oblasti použití:

  • Kůže
  • Dřevo
  • Guma
  • Textil
  • Kov
  • Překližka
  • Karton

 

Skladování:

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před teplotami pod +10 °C a nad +50 °C.

Nebezpečí

Standardní větou o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Základní složky směsi:  alifatické uhlovodíky 

Doplňující informace

Obsahuje Kalafuna. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Prevence

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Skladování

P403 Skladujte na dobře větraném místě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Odstraňování:

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

VýrobceHENKEL ČR, spol. s r.o.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení