CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

SIDOLUX Premium floor care dřevěné a laminátové podlahy s pomerančovým olejem 0,75l+0,25l

SIDOLUX Premium floor care dřevěné a laminátové podlahy s pomerančovým olejem 0,75l+0,25l
SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE je speciální prostředek na mytí plovoucích a dřevěných podlah, včetně jiných povrchů z těchto materiálů vyrobených.
Více informací
88,8 Kč 73,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód206410VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.Počet ks v balení10

Sidolux Premium Floor Care na plovoucí a laminátové podlahy s pomerančovým olejem.

SIDOLUX PREMIUM FLOOR CARE je speciální prostředek na mytí plovoucích a dřevěných podlah, včetně jiných povrchů vyrobených z těchto materiálů.
Aktivní látky obsažené v mycím prostředku garantují jeho mycí schopnosti a odstranění nečistot ze strukturovaného povrchu plovoucí nebo dřevěné podlahy.
Aktivní látky obnovují lesk podlahy a zabraňují vzniku šmouh po umytí.
Atraktivní svěží vůně provoní interiér a přinese Vám výjimečný pocit čistoty ve Vaší domácnosti.

Funkce:
Inovativní složení pro dokonalé umytí podlahy.
Kvalitní vonná kompozice prémiového čističe na podlahy.
Obsahuje přírodní vosky, které obnovují vzhled podlahy.

 

Použití a aplikace:
Sidolux Premium Floor Care můžete použít ředěný 50ml prostředku na 5l teplé vody nebo koncentrovaný nanesením na houbičku nebo vlhký hadřík.
Roztokem nebo koncentrátem umývejte povrch za použití mopu, hadru, houbičky nebo hadříku (v případě použití na nábytek).
K odmaštění silně znečištěných ploch se používá produkt v roztoku více koncentrovaný.

 

VýrobceLAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, > 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (Methylisothiazolinone, Benzysothiazolinone). Vyrobeno v EU.

Výstražný symbol:

GHS07

Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné ochranné brýle/obličejový štít.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 - Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2methyisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), (R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Nařízení (ES) č. 647/2004 o detergentech / Označování obsahu

aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky   <5%

parfémy (LIMONENE, LINALOOL), konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č.1272/2008

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP).

Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení