CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Air Menline sprej osvěžovač 3x15ml Limber twist komplet

Air Menline sprej osvěžovač 3x15ml Limber twist komplet
Rozprašovač Happy spray limber twist neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni.
Více informací
78,9 Kč 65,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201716VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení10

Rozprašovač happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni Limber twist

Balení: 3 x 15 ml s difuzorem

 

VýrobceTOMIL s.r.o.

 Nebezpečí

Nebezpečné látky:

linalool

3,7-dimethyloktan-3-ol

nerol

pentadekan-15-olid

dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

eukalyptový olej

reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení