Airwick FreshMatic 250ml Svěží prádlo náplň

Airwick FreshMatic 250ml Svěží prádlo náplň
Posilte vůni příběhu Vašeho domova s automatickým sprejem od Air Wick Life Scents Freshmatic: Airwick FreshMatic 250ml Svěží prádlo - náplň
Více informací
105,3 Kč 87,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001734VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.Počet ks v balení6

Posilte vůni příběhu Vašeho domova s automatickým sprejem od Air Wick Life Scents Freshmatic. Přiveďte k životu ostrou, chladnou eleganci jemného prádla, s voňavým nádechem divokého šeříku. Neutralizuje pachy.

  • Až 60 dní vůně
  • Až 2500 dávek vůně v každé náplni
  • Neutralizuje zápach a provoní Váš domov

Balení obsahuje: Airwick FreshMatic 250 ml Svěží prádlo - náplň

Bezpečnostní listTrue
VýrobceReckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečí

Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu:Směs

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol1,H222,H229

Tentoproduktjeklasifikovánjakonebezpečnývsouladusnařízením ESč.1272/2008vaktuálním znění.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně :

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití

P210 Chraňe před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení

Reakce:

P305 + P351 + P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Dodatečné údaje na štítku:

EUH208 Obsahuje α-hexylcinnamaldehyd; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Můž vyvolat alergickou reakci.

Upozornění

Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení před použitím výrobku. Z bezpečnostních důvodů, postupujte pečlivě podle pokynů k použití automatického strojku Air Wick Freshamtic. Nestříkejte na potraviny, tkaniny, povrchy. Potřísněný povrch setřete vlhkým hadrem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygieny. NEBEZPEČÍ Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nebezpečné látky: butan

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení