Sense osvěžovač vzduchu Konvalinka 300ml sprej Welldone

Sense osvěžovač vzduchu Konvalinka 300ml sprej Welldone
Kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů, obnovuje svěžest a zanechává příjemnou vůni v místnostech.
Více informací
40,9 Kč 33,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001443VýrobceATET s.r.o.Počet ks v balení12

Kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů, obnovuje svěžest a zanechává příjemnou vůni v místnostech.

Návod pro použití: 
Před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu
prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.

 

Bezpečnostní upozornění:

GHS02
Nebezpečí

 

Složení: propan-butanová pohonná látka, PARFUM (BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL,HEXYL CINNAMAL,LINALOOL).

Před použitím protřepejte. Držte láhev ve vzpřímené poloze a stříkejte osvěžovač vzduchu rozprašovací hlavou nahoru. Náplně jsou zakázány!

 

H-věty upozorňující na nebezpečnost/rizika směsi:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 V nádobě převládá přetlak: může prasknout pod vlivem tepla.

P-věty pro preventivní opatření:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Je zakázáno stříkat na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení.

P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.

P305+P351+P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně vyplachujte vodou. Volitelně odstranění kontaktních čoček, pokud je snadné opravit. Pokračujte v oplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nesmí být vystaven teplu vyššímu než 50 °C/122 °F.

Nebezpečné složky

Koncentrace

Třída, kód kategorie, H-věta

Propan-butanové plyny (pohonné látky)

zkapalněné, odsířené[2]

Č. CAS: 68476-86-8 Č. ES 270-705-8

Identifikační číslo v obchodním rejstříku: 649-203-00-1

45 – 50%

Stiskněte tlačítko. Plyn/Flam. Plyn 1, H220

Poznámka: U[3]

Vonné složení (směs)

Klasifikace: výrobci

0,9 – 1,1%

Skin Sens. 1, H317; Repr. 2, H361d;

Aquatic Chronic 3, H412

Dusitan sodný

Č. CAS: 7632-00-0 Číslo ES: 231-555-9

Identifikační číslo v rejstříku: 007-010-00-4

0,1 – 0,2%

Vůl. Sol. 3, H272; Akutní Tox. 3*, H301;

Aquatic Acute 1, H400

 

* klasifikace byla provedena za použití tzv. minimální klasifikace stanovené v oddíle 1.2.1.1 přílohy VI nařízení CLP ((ES) č. 1272/2008); V budoucnu mohou být k dispozici údaje nebo jiné informace, které naznačují, že je vhodné překlasifikovat jako závažnější.

 

VýrobceATET s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení