Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Limber twist, náplň 3ks

Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Limber twist, náplň 3ks
Rozprašovač Happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni Limber twist
Více informací
71,5 Kč 59,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201711VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení14

Refill happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni Limber twist

Balení: 3 x 15 ml refill (náhradní náplň)

 

VýrobceTOMIL s.r.o.

 

 Nebezpečí

Nebezpečné látky:

linalool

3,7-dimethyloktan-3-ol

nerol

pentadekan-15-olid

dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

eukalyptový olej

reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení