Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Marine, náplň 3ks

Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Marine, náplň 3ks
Rozprašovač Happy spray marine wave neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. Návod k použití: 1. Vložte náplň do plastového držáku a zatlačte do...
Více informací
71,5 Kč 59,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód201714VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení14

Refill happy spray neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni.

Balení: 3x15 ml refill

 

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:

linalool 2-methylundekanal p-menthan-8-yl-(acetát) 2,6,10-trimethylundek-9-enal reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu cineol 2,6-dimethylhept-5-enal nerol neryl-acetát 2-isopropyl-5-methyl-cyklohexanon [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

 

VýrobceTOMIL s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení