CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Rain of Island náplň

Air Menline sprej osvěžovač refill 3x15ml Rain of Island náplň
Refill happy spray Rain of Island neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni.
Více informací
68,7 Kč 56,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód207091VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení14

Refill happy spray Rain of Island neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. 

Balení: 3 x15 ml Rain of island s difuzorem

 

VýrobceTOMIL s.r.o.

 Nebezpečí

Nebezpečné látky:

3,7-dimethyloktan-3-ol

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

piperonal

2,6-oktadienal, 3,7-dimethyl-, reakční produkty s ethylalkoholem

dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd

3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd

methyl-(2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát)

2-methoxy-4-propylfenol

undec-10-enal

2,2,6-trimethyl-α-propylcyklohexanopropanol

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení